Váš košík je prázdný
x-ArmyShop.cz > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou považována za diskrétní a chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Podmínky používání webu a ochrana soukromí 

X-armyshop.cz je webový portál (dále též web), který nabízí výprodej army oblečení, materiálu, výstrojních součástek, army doplňků a army potřeb pro přežití v přírodě. Web se řídí  Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále též GDPR), ePrivacy a souvisejícími regulacemi. Provozovatelem webu je: X-HMSHOP s.r.o., IČO: 07486120, DIČ: CZ07486120, zápis v obchodním rejsříku: 24.10.2018 spisová značka C 301855 vedená u Městského soudu v Praze.

Web ctí soukromí jeho uživatelů, takže nesleduje jejich chování, nemonitoruje jejich přístup, neidentifikuje je ani nevyžaduje registraci pro jeho procházení. Web nepoužívá cookies a je uzpůsoben tak, aby byl v souladu se zásadami GDPR.

Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé užíváním webu.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů

Naše společnost, x-armyshop, přistupuje k ochraně osobních údajů, která nám předáváte, zodpovědně. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.

V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

Právo na informace

Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.

Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).

Právo na opravu, aktualizace osobních údajů

Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).

Právo vznést námitku, omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000, Praha 7.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu (např. e-mail uvedený prostřednictvím newsletteru, registrace, atd.), neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte.

 

 

Kamerový systém

Vzhledem k tomu, že naše společnost provozuje několik poboček, chceme Vás touto cestou informovat, že v nich provozujeme kamerový systém, a to za účelem ochrany majetku a pro zvýšení bezpečnosti. Kamerový systém je provozován v souladu s právními předpisy tak, aby při zachování svého účelu maximálně chránil Vaše soukromí.

Webové stránky

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet anonymně bez nutnosti registrace či přihlášení. Při návštěvě rozhraní pro nákup a rezervaci vstupenek jste informováni o tom, že používáme technologii k shromažďování a ukládání informací (nikoliv však Vašich osobních údajů) do Vašeho počítače prostřednictvím souborů cookies, bez kterých nejsme schopni zajistit plnohodnotnou funkčnost těchto stránek. Kromě služby Google Analytics, kterou využíváme pro základní informace o počtu návštěvníků, geografické informace, informace o prohlížeči a operačním systému, což nám slouží k marketingovým účelům, již žádné další nástroje pro identifikaci a monitorování přístupu jednotlivých uživatelů nepoužíváme.

Newsletter

V případě, že na našich webových stránkách vyplníte svůj e-mail do pole newsletter a udělíte souhlas s využíváním Vaší e-mailové adresy pro informování o akcích naší společnosti, budeme tento údaj používat výhradně k tomuto účelu. Vaši adresu nepředáváme žádným dalším subjektům. V případě, že se rozhodnete svůj souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy pro tento účel odvolat, můžete tak učinit písemně na adresu společnosti nebo elektronicky na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .