Tuhý líh TUBA - 6 tablet

Kód: M03702
Vaše cena: 50 Kč
Nejprve zvolte variantu
Tuhý líh Yate v uzavíratelné tubě, která chrání líh před poškozením a vlhkem.
Cestovní balení, 6 kusů tablet v PE tubě, kterou je možno opakovaně naplnit. Tuba chrání tablety před vlhkem a poškozením. Tablety jsou vhodné jako palivo do vařiče na tuhý líh nebo pro roztápění kamen, ohnišť a grilů. Pro rozdělání ohně obvykle stačí 1/2 tablety.
Varování. Hořlavá tuhá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu. Zabraňte styku s očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Použijte ochranné rukavice.
Parametry
Materiál: Tuhý líh
Barva: Bílá
Rozměr: 10x3 cm
Objem: 6 ks l
Hmotnost: 48 g +-5%
Armáda
Anglie